IV 23 (alt. A21±B45) Kaupuże (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaKaupuze 1922600 dpidetails
MapaKAUPUZE 1922300 dpidetails