IV 21 (alt. A21±B43) Łubań (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaLUBAN 1921600 dpidetails
Mapa(LUBAN) 1921600 dpidetails
Mapa(IV-21) LUBANLubāna 1923600 dpidetails