9 X (alt. 4471) Tuchla (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaTUCHLAТyxля 600 dpidetails