5 VIII (alt. 4069) Przemyśl (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaPRZEMYŚL 600 dpidetails
skan 1
MapaPRZEMYŚL 400 dpidetails
skan 2