5049 Pirna (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) - Niemcy /1870 - 1945/)
MapaSec. Pirna ±1870300 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Załącznik5049 Sec. Pirna (verso)±1870details
MapaPirna 1937300 dpidetails
MapaPirna 1939600 dpidetails