5 Obszar Lidy (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, ark. nieregularne i zbiorcze /1921 - 1939/)
MapaMapa taktyczna obszaru Lidy. [W:] "Szkice taktyczne" Tom 10. Bój pod Lidą. 1930300 dpidetails