4 IX (alt. 3970) Lubaczów (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaLUBACZÓW 400 dpidetails
skan 2
MapaLUBACZÓW 600 dpidetails
skan 1