4873 W Poienile de sub Munte (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaPOIENILE DE SUB MUNTE 1955600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikPOIENILE DE SUB MUNTE1955details