4675 Tonia (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaTonia 1939600 dpidetails
MapaTonia 1944600 dpidetails