4672 W Ustcorna (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaUSTČORNAУсть-Чорна 1955600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikUSTČORNAУсть-Чорна1955details