4669 W Vel. Dobron (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaVEL. DOBRONВел. Добронь 1955600 dpidetails