4572 W Porohy W (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaPOROHY WПороги 1955600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikPOROHY W 1955 Пороги1955details