4571 W Volove W (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaVOLOVE WВолове 1955600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikVOLOVE W 1955 Волове1955details