4467 E Vranov n. Topľ. E (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaVRANOV N. TOPĽ. EVranov nad Topľou 1955600 dpidetails