4462 E Slov. Ľupča E (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaSLOV. ĽUPČA ESlovenská Ľupča 1955600 dpidetails