4370 W Turka W (1:50 000 GSGS 4882 Czechoslovakia)
MapaTURKA W 1955600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikTURKA W1955details