4127 C (alt. P41 S27 C) UNJEJÓW (BRUECKSTAEDT) (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - Niemieckie fotomapy w cięciu WIG25 /1939 - 1944/)
MapaUnjejowUniejów 0600 dpidetails