4 Złoczów, Załośce, Zborów, Tarnopol (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, ark. nieregularne i zbiorcze /1921 - 1939/)
MapaZłoczów-Załośce-Zborów-Tarnopol 1933400 dpidetails
MapaZłoczów-Załośce-Zborów-Tarnopol 1933600 dpidetails
MapaZŁOCZÓW - ZAŁOŚCE - ZBORÓW - TARNOPOL 1933600 dpidetails