3964 Poln. Wilke (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaPoln.-WilkeWilkowo Polskie 0600 dpidetails