3873 Zagorow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaZagorowZagórów 1940300 dpidetails
MapaZagorowZagórów 1940300 dpidetails