3867 Brodnica (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaBrodnicaBrodnica 600 dpidetails