3770 Miloslaw (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaMiloslawMiłosław 1943600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Załącznikverso1943details