3467 Owinsk (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaOwinskOwińska 0600 dpidetails
MapaOwinskOwińska 1942600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Załącznikverso1942details