3466 Wargowo (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaWargowoWargowo 600 dpidetails