3465 Kazmierz (1:25 000 Bildplan / Bildskizze - niemieckie fotomapy w cięciu TK25 /1939 - 1944/)
MapaKazimierzKaźmierz 600 dpidetails
MapaKazmierzKaźmierz (cz. prawa) 0600 dpidetails
MapaKazmierzKaźmierz (cz. prawa) 0600 dpidetails