342 Białystok (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Grossblatt/Einheitsblatt - arkusze zbiorcze KDR100 /1921 - 1945/)
MapaBiałystokBiałystok 1938400 dpidetails
MapaBialystokBialystok 1941400 dpidetails
MapaBiałystokBialystok 1941400 dpidetails
MapaBiałystok [Befestigungskarte U.d.S.S.R., Stand: 15.3.1941] 1941400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikNachträge zur Befestigungskarte U.d.S.S.R. 1:100 000 Anlage 4g Großblatt Nr. 342, Stand: 25.5.19411941details
nakładka z aktualizacją umocnień ZSRR
MapaBialystokBiałystok 1944400 dpidetails
MapaBialystokBialystok 1944600 dpidetails
MapaBiałystok [Befestigungskarte, Stand: Mitte Dezember 1944] 1944400 dpidetails
MapaBiałystok 1944600 dpidetails