3416 I Nizhniye Ustriki (1:50 000 AMS M751, M753 Poland, M752 East Prussia)
MapaNIZHNIYE USTRIKI 1962400 dpidetails