3176 (alt. 1653) Argenau (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaArgenauGniewkowo 1940400 dpidetails
MapaArgenauGniewkowo 1944300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaArgenauGniewkowo 1944300 dpidetails
original image / oryginalny obraz