314 Janisyki – Linkow – Szadów – Kławany (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Grossblatt/Einheitsblatt - arkusze zbiorcze KDR100 /1921 - 1945/)
MapaSchadow 1936300 dpidetails
MapaSchadow 1938300 dpidetails
MapaSchadow (2) 1938600 dpidetails
MapaSchadow 1944600 dpidetails