30a Rastenburg – Lotzen – Arys (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Grossblatt/Einheitsblatt - arkusze zbiorcze KDR100 /1921 - 1945/)
MapaRastenburg - Grabowen - Marggrabowa - Nikolaiken - Arys - LyckKętrzyn - Grabowo - Olecko - Mikołajki - Orzysz - Ełk 1922300 dpidetails
Obejmuje 6 małych arkuszy KDR
It includes 6 small KDR sheets
MapaRastenburg - Lötzen - Arys [Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt 30a, H.Dv.g. 40/30a]Kętrzyn - Giżycko - Orzysz 1933400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Załącznik[Anlage zur H. Dv. g. 40/30a] Rastenburg - Lötzen - Arys (Karte: 2, 3, 4, 5, 6, 7)1933details
[Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt 30a]
Załącznik[H. Dv. g. 40/30a] Militär-geographische Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt 30a1933details
MapaRastenburg-Lötzen-ArysKętrzyn - Giżycko - Orzysz 1939400 dpidetails
MapaRastenburg - Lötzen - ArysKętrzyn - Giżycko - Orzysz 1942400 dpidetails
MapaRastenburg - Loetzen - Arys 1944600 dpidetails