3 Dubno, Brosy, Krzemieniec, Złoczów, Załośce (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, ark. nieregularne i zbiorcze /1921 - 1939/)
MapaBeresteczko-Dubno-Brody-Krzemieniec-Złoczów-Załośce 1928400 dpidetails
MapaBeresteczko-Dubno-Brody-Krzemieniec-Złoczów-Załośce 1928600 dpidetails
MapaBERESTECZKO - DUBNO - BRODY - KRZEMIENIEC - ZŁOCZÓW - ZAŁOŚCE 1928600 dpidetails
ZAŁ. DO ZESZYTU No X ZADAŃ TAKTYCZNYCH