2 VII (alt. 3768) Rozwadów, Nisko (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaNISKO i ROZWADÓW 600 dpidetails