2979 (alt. 1512) Preuß. Lanke (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaSzewo 400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikSzewo [verso]details
MapaSchewen 1909400 dpidetails
Geognostisch-Agronomische Ausgabe
MapaPreuß. LankePruska Łąka 1911300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaPreuß. LankePruska Łąka 1911300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaPreuss. Lanke 1911600 dpidetails
MapaPreuss. Lanke 1911600 dpidetails
MapaPreuß. LankePruska Łąka 1916400 dpidetails
MapaPreuß. Lanke 1941300 dpidetails
MapaPreussischlankePruska Łąka 1942600 dpidetails