2876 (alt. 1429) Birglau (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaBirglauBierzgłowo 600 dpidetails
MapaBirglauBierzgłowo 1909300 dpidetails
MapaBirglauBierzgłowo 1909300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaBirglauBierzgłowo 1909300 dpidetails
original image / oryginalny obraz