2872 (alt. 1425) SIesin (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaSlesinŚlesin 1878300 dpidetails
MapaSlesinŚlesin 1940300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaSlesinŚlesin 1940300 dpidetails
original image / oryginalny obraz