2789 Kirchl. Janowetz (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaKirch. JanowetzJanowiec Kościelny 1941400 dpidetails