2781 (alt. 1353) Wrotzk (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaWrotzkWrocki 1911300 dpidetails
MapaWrotzkWrocki 1911300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaWrotzkWrocki 1911300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaWrotzkWrocki 1940600 dpidetails