2776 (alt. 1348) Unislaw (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaUnislawUnisław 1906300 dpidetails
MapaUnislaw 1906600 dpidetails
MapaUnislawUnisław 1913400 dpidetails
MapaUnislaw 1913600 dpidetails
MapaUnislaw 1940300 dpidetails
MapaUnislawUnisław 1942300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaUnislawUnisław 1942300 dpidetails
original image / oryginalny obraz