2774 (alt. 1346) Zolondowo (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaZolondowoŻołędowo 1912300 dpidetails
MapaZolondowoŻołędowo 1940400 dpidetails
MapaZolondowoŻołędowo 1940300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaZolondowoŻołędowo 1940300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaFalkenburg (Zolondkowo) 1942400 dpidetails