2770 (alt. 1342) Dembno (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaDembnoDębno 1876300 dpidetails
MapaDembnoDębno 1944300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaDembnoDębno 1944300 dpidetails
original image / oryginalny obraz