2685 (alt. 1272) Rybno (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaRybnoRybno 1911400 dpidetails
MapaRybnoRybno 1911300 dpidetails
MapaRübenau (Rybno)Rybno 1944300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaRübenau (Rybno)Rybno 1944300 dpidetails
original image / oryginalny obraz