2682 (alt. 1269) Pokrzydowo (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaPokrzydowoPokrzydowo 1911400 dpidetails
MapaPokrzydowoPokrzydowo 1911300 dpidetails
MapaPokrzydowoPokrzydowo ±1940300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaPokrzydowoPokrzydowo ±1940300 dpidetails
original image / oryginalny obraz