2581 (alt. 1177) Groß Plowenz (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaGr Plowenz (agronomische)Płowęż 1901300 dpidetails
MapaGr. PlowenzPłowęż 1901400 dpidetails
Geognostisch-Agronomische Ausgabe
MapaGr. PlowenzPłowęż 1926300 dpidetails
MapaGr. PlowenzPłowęź ±1930300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaGr. PlowenzPłowęź ±1930300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaGr. PlowenzPłowęź 1941300 dpidetails