2560 (alt. 1156) Zamzow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaZamzowZiemsko 1892600 dpidetails
MapaZamzow 1892600 dpidetails
MapaZamzowZiemsko 1899300 dpidetails
MapaZamzowZiemsko 1899300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaZamzowZiemsko 1899300 dpidetails
original image / oryginalny obraz