2359 (alt. 967) Labes (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaLabesŁobez 1929300 dpidetails
MapaLabesŁobez 1929300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaLabesŁobez 1929300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaLabes - geologische AusgabeŁobez 1934600 dpidetails