2271 (alt. 882) Niesewanz (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaNiesewanzNieżywiec 300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaNiesewanzNieżywiec 0300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaNiesewanz 1922400 dpidetails
MapaNiesewanzNieżywiec 1923600 dpidetails
MapaNiesewanzNieżywiec 1933300 dpidetails
MapaNiesewanz 1933600 dpidetails
MapaNiesewanz 1941300 dpidetails