2262 (alt. 873) Bad Polzin (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaPolzinPołczyn Zdrój 1911300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaPolzinPołczyn Zdrój 1911300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaPolzin 1919600 dpidetails
MapaBad PolzinPołczyn Zdrój 1936300 dpidetails