2177 (alt. 794) Bobau (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaBobauBobowo 1910300 dpidetails
MapaBobauBobowo 1910300 dpidetails
MapaBobauBobowo 1919300 dpidetails
MapaBobauBobowo 1941300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaBobauBobowo 1941300 dpidetails
original image / oryginalny obraz