2063 (alt. 694) Groß Tychow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaGr TychowTychowo 1936300 dpidetails
MapaGr. TychowTychowo 1936300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaGr. TychowTychowo 1936300 dpidetails
original image / oryginalny obraz