1 VII (alt. 3668) Chwałowice (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaCHWAŁOWICE 600 dpidetails
incomplete
MapaCHWAŁOWICE 0600 dpidetails